Växande affärsmöjligheter i spåren efter covid-19

11 december, 2020

Coronapandemin riskerar att påverka folkhälsan negativt, både på̊ kort och lång sikt. Åtgärderna som införts för att minska smittspridning har lett till en minskad fysisk aktivitet bland befolkningen. Det i sin tur riskerar att leda till negativa hälsoeffekter framförallt för gruppen äldre som drabbas hårdare.

Men covid-19 har också väckt människors medvetenhet och intresse för att träna för hälsan. Här finns en betydande kundgrupp för branschen – det är hög tid att hitta rätt erbjudanden mot gruppen osäkra personer som annars inte är så bekväma på gymmet. Idag har mellan 20–25 procent av Sveriges vuxna befolkning ett medlemskap på en träningsanläggning, men majoriteten av dem är på plats så sällan att de inte ser några verkliga effekter av sin träning. Att få kunden att känna sig bekväm, hitta metoder som lockar till regelbundenhet och följa upp hälsofördelar kommer vara viktiga faktorer för att lyckas.

Den viktiga fysiska aktiviteten
Att vara fysiskt aktiv och ha en bra kondition är starkt kopplat till en god hälsa och minskad risk för kroniska sjukdomar. Forskning visar att en stor andel av den svenska befolkningen har hälsofarligt dålig kondition och inte uppnår rekommendationerna för fysisk aktivitet.

Vuxna personer (över 18 år) rekommenderas att vara fysiskt aktiva i minst 150 minuter per vecka och utöva muskelstärkande fysisk aktivitet för kroppens stora muskelgrupper minst två̊ gånger. Barn och ungdomar bör ha minst 60 minuters daglig fysisk aktivitet i minst måttlig intensitet.

Distansarbetets baksida
En stor del av människors dagliga fysiska aktivitet kommer från transport till och från arbetsplatsen. Att arbeta hemma minskar den viktiga vardagsmotionen för personer i yrkesverksam ålder. Preliminära data från ett stort antal individer, som burit aktivitetsmätare före och under coronapandemin, visar att den fysiska aktiviteten minskat med upp till 38 procent färre steg per dag i samband med virusutbrottet.

På kort sikt är kraftigt minskad fysisk aktivitet kopplat till negativa hälsoeffekter. Forskning visar att en minskning från cirka 10 500 till 1 300 steg per dag under två̊ veckor leder till en kraftig minskning i insulinkänslighet och i maximal syreupptagningsförmåga, som är ett mått på̊ kondition. Forskning visar också̊ att en minskning från cirka 6 200 till 1 400 steg per dag under tre veckor leder till en försämrad metabol hälsa och kroppskomposition.

(Källa: Folkhälsoguiden, Stockholm)