Träningsprogram för riskgrupper

19 maj, 2020

EGYM har uppdaterat med ett nytt program – Immunity boost som är tillägnad riskgrupper med underliggande sjukdomar, äldre och personer med en biologisk ålder 50+.

Med EGYM väljer användaren mål som t.e.x. muskeluppbyggnad, rehabilitering eller viktminskning. Efter att maskinerna ställts in för individen anpassas sedan träningen efter utövarens förutsättningar. Nu har man utvecklat ett nytt program med målsättningen att stärka immunförsvaret. Det är ett lågintensivt styrkeprogram som fokuserar på rörlighet och konditionsträning.

Med nya uppdateringen följer även en tydligare summering av hälsofördelar efter träning och en banner som påminner oss om att hålla god hygien och tvätta händerna.