SERVICE OCH SUPPORT

Vi har alltid som mål att vår utrustning ska vara uppdaterat och fungera hos våra kunder. Det kan innebära att maskinernas programvara måste uppdateras, lagas eller behöver grundservice. Då är det viktigt att vi snabbt kan vara på plats och åtgärda.
Under årens lopp har vi lärt oss att en viktig del av ett åtagande i leverans av träningsutrustning är att om ett fel uppstår ska det snabbt åtgärdas. Vi har därför skapat det största och mest väl meriterade serviceteamet i branschen. Med vårt kundanpassade servicehanteringssystem via hemsidan sköter du enkelt dina serviceärenden och ser status på dina aktuella ärenden.

SERVICE MANAGEMENT

Vi har i den senaste programvaran i våra produkter uppkopplade och integrerade webbsystem som online, 24/7, kan avläsa om din utrustning fungerar eller behöver serviceåtgärd av något slag. Vi kan som leverantör övervaka, läsa av och informera dig om åtgärd behöver sättas in. Även du kan genom en uppkopplad dator från distans se om din utrustning är ”Up and running”. I programvaran kan du också bl a utläsa hur och när all integrerad utrustning används. Vi kallar det ”Service management”.

SERVICEUTBILDNING

I all vår överföring av träningsutrustning ingår en grundläggande utbildning för förebyggande underhåll för din personal. Genom att löpande sköta maskinerna efter en given underhållsplan så garanterar vi mindre driftstörningar och längre livslängd för utrustningen.

SERVICEAVTAL

Vi vill att du ska ha ett så problemfritt ägande som möjligt. Den bästa servicen är kanske den som inte behövs. Därför har vi skapat serviceavtal i olika nivåer, baserat på anläggningens storlek och antal. Serviceavtalen ger dig som ägare en trygghet och kontroll över servicekostnader och budget för underhåll av utrustningen. Fråga din säljare för mer information om de olika avtalen.

SERVICEÄRENDEN

Logga in för att skapa och hantera dina serviceärenden.
Lathund för hur du skapar ett servicekonto hos CL Fitness

SERVICEAVTAL

Vi vill att du ska ha ett så problemfritt ägande som möjligt.
Därför har vi tagit fram serviceavtal i tre olika nivåer, ekonomiskt fördelaktigt för dig som investerar i ny utrustning eller har befintlig utrustning och vill ha koll över din service-budget.