Tricep Pushdown

MODULÄR STATION

Triceps tricepspress station kan användas i ett Icarian® modulsystem som en tandem modulär kärna med en Pulldown (Modulär Kärna 4) eller Longpull (Modulär Kärna 5), ​​men kan inte användas som en plug-in stationen. Den har en ryggdyna för att stabilisera bålen, ansikte ut träningsläge och handtag som kan bytas ut mot varandra.