Olympic Incline Bench

410

Mångsidigheten och hållbarheten hos 410 olympiska träningsbänk gör det till en värdefull utrustning för varje anläggning. Den ställbara förarstolen hjälper en rad användare slutföra en målinriktad, effektiv träning. Vakter på inredningen skydda baren från slitage.