Gluteus

Gluteus - Glutes

eGym M8 – Med sätesmuskeln som primär muskelgrupp följt av baksida lår och ländrygg som sekundära muskelgrupper.

Vikt:210 kg
Bredd: 1180 mm
Djup: 1924 mm
Höjd: 1277 mm