Axelpress

Axelpress - Shoulder press

eGym M17 – Träning av axlar med deltamuskeln som primär muskelgrupp följt av triceps och trapezius som sekundära muskelgrupper.

Vikt: 206 kg
Bredd: 942 mm
Djup: 1868 mm
Höjd: 2080 mm