Precor populärast

2 oktober, 2018

I en nyligen utförd undersökning av IHRSA rankades Precors konditionsutrustning högst i hela 12 av 14 kategorier. Totalt 400 gym och träningsanläggningar fick svara på frågor som berör till exempel kvalitet, pålitlighet, användarvänlighet, rätt urval av produkter etc. I varje kategori fick man ranka de åtta största tillverkarna där Precor utkristalliserade sig som solklar etta.

”Precor är väldigt enkla, driftsäkra och användarvänliga. Konditionsutrustningen är outstanding och går helt felfritt jämt.” - Nova gym i Kalix

IHRSA undersökning (Precors placering)
- Övergripande kvalitet (#1)
- Pålitlighet (#1)
- Konsumentengagemang (#1)
- Användarvänlighet (#1)
- Biomekanik (#2)
- Storlek (#1)
- Design (#3)
- Försäljning (#1)
- Kundservice (#1)
- Adderar värde i försäljning (#1)
- Service (#1)
- Affärsvillkor (#1)
- Installation (#1)
- Produktutbud (#1)

Mer om Precor
Precor har varit med och format fitnessindustrin och är ledande inom produktutveckling och innovation. All utrustning och maskiner testas noggrant och som användare kan man vara säker på att Precor möter de höga förväntningar som dagens fitnessutrustning har från användaren. Ledorden kvalitet och pålitlighet betonas i hela produktutvecklingen, från idé till färdig produkt.