top of page

Vad är EGYM? 5 fördelar med EGYMs träningsutrustning


EGYM finns nu på Itrim kedjan. EGYM Sverige förmedlas av CL Fitness

Allt fler medlemmar på träningsanläggningar förväntar sig en skräddarsydd

träningsupplevelse. De som tränar på gym vill gärna komplettera det med ett

träningsprogram, kostprogram, en personlig tränare, registrera sina framsteg i en app eller

använder sig av aktivitetsmätare eller träningsklocka, för att uppnå ett visst resultat eller för

att hålla igång träningen.


EGYM är ett träningskoncept som använder sig av elektroniskt styrda styrketräningsmaskiner och en programvara. EGYMs smarta träningskoncept skapar en skräddarsydd träningsplan baserad på individuella mål och behov. Det välrenommerade träningskonceptet kan därmed underlätta för gym och träningsanläggningar att erbjuda en mer skräddarsydd träningsupplevelse för sina medlemmar.Här är 5 fördelar med EGYMs träningsutrustning:


Itrim uppdaterar sin träningscirkel till EGYM. EGYM Sverige distribueras av CL Fitness.
Smart träning med EGYM. Ett träningskoncept som hjälper dina gymmedlemmar uppnå sina träningsmål.
  1. Effektivt EGYMs träningsmaskiner är utformade för att säkerställa att individen tränar alla muskelgrupper på ett balanserat sätt. De är också utrustade med elektroniska sensorer som mäter styrka och rörelseomfång, vilket gör det möjligt för individen att träna med hög precision och effektivitet.

  2. Anpassningsbart EGYMs programvara använder information om individens träningsmål, träningshistorik och individuella behov för att skapa en skräddarsydd träningsplan. Planen justeras automatiskt efter varje träningspass och gör regelbundna prestationstester, vilket gör att individen alltid tränar på rätt nivå för att nå sina mål.

  3. Motiverande EGYMs programvara (träningsmaskin och i appen) ger individen feedback på sin träning och visar upp framsteg som individen efter varje träningspass. Den ger individen också möjlighet att jämföra sina resultat med andra träningskompisar. Detta kan hjälpa till att upprätthålla motivationen och engagemanget i träningen.

  4. Tryggt EGYMs träningsmaskiner är utformade för att minimera risken för skador genom att säkerställa att du tränar på rätt sätt och med rätt teknik. Träningsutrustningen ställs in efter individens träningsnivå och efter första träningstillfället ställs maskinerna in automatiskt in utifrån individens längd, styrka eller kondition och träningsmål. De är också utrustade med säkerhetsfunktioner som gör att du kan avbryta träningen när som helst.

  5. Tillgängligt EGYM finns på många gym runt om i världen och det finns också en app med registrerade träningsprogram som individen kan utföra. Detta gör det enkelt att fortsätta träna även när du reser eller inte har tid att gå till gymmet.


Sammanfattningsvis kan EGYMs träningskoncept vara ett bra alternativ för

träningsanläggningar som vill erbjuda effektiv och säker träning, och skräddarsydda

träningsplaner som är anpassad efter dina medlemmars mål och behov.


CL Fitness är distributörer av världsledande varumärket EGYM i Sverige. Vi hjälper att utveckla och skapa lönsamma gym för att du ska få en god avkastning på din investering.

Vill du veta mer om EGYM?

Läs om EGYM här eller kontakta oss för mer information.


bottom of page