Är din anläggning framtidssäkrad?

eGym – Enkel, snabb och effektiv träning

Inteligenta maskiner som genererar elektriskt motstånd och justerar vikten dynamiskt efter användarens styrka. Användarna följer sina resultat i mobilen och du som tränare har full koll och kan följa deras framgångar i din iPad.
Läs mer